Χώρος Φιλοξενίας για φοιτητές

Φίλε φοιτητή…

Καλώς ήρθες στην πόλη μας – την πόλη του Αγίου Ανδρέου – και καλή επιτυχία ευχόμαστε να έχεις στις σπουδές σου.
 
Αν ψάχνεις…

η Χριστιανική Εστία Πατρών έχει ετοιμάσει για σένα ένα χώρο φιλοξενίας. Ένα χώρο ζεστό και όμορφο, στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.

Αίτηση - Επιλογή

Η περίοδος των αιτήσεων διαμονής ξεκινά επισήμως με την ανακοίνωση των βάσεων των Σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ του Υπουργείου Παιδείας. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντύπως ή ηλεκτρονικά, με ή χωρίς υποστηρικτικά συνοδευτικά έγγραφα και σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη-ενημέρωση του υποψηφίου από τη Διεύθυνση. Η τελική επιλογή διενεργείται σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Χώρου Φιλοξενίας και ανακοινώνεται έγκαιρα και σε εύθετο χρονικό διάστημα στον υποψήφιο.

Χώρος Φιλοξενίας Φοιτητών ΧΕΠ Πατρών​