Διοίκηση – Προσωπικό Ιδρύματος

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ευγηρείο «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» διοικείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος και δύο μέλη του Δ.Σ. οριζόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν την Εποπτεία του Ευγηρείου, η οποία παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. σε συνεργασία με το Διευθυντή του Ευγηρείου.

Αυτή εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων τροφίμων, επικοινωνεί με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, τους συγγενείς του ή την Κοινωνική Υπηρεσία και σε συνδυασμό με τα δικαιολογητικά του κρίνει, για την καταλληλότητα ή μη αυτού για εισαγωγή του στο Ευγηρείο.

Σ’ αυτή την επιτροπή-εποπτεία του Δ.Σ. δύναται να παρίσταται συμβουλευτικά και άνευ ψήφου ο Διευθυντής του Ευγηρείου.

Κάθε υπηρεσία που δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε κάποιον από τους Συμβούλους, διεξάγεται από ολόκληρο το Συμβούλιο ή από ένα μέλος που ορίζει η Εποπτεία.

Διοικητικό Προσωπικό

Το Διοικητικό προσωπικό του Ευγηρείου μας σήμερα αποτελείται από Διευθυντή και Yποδιευθυντή.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια φροντίζει για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων, τις υλικές και τις πνευματικές.

Ο/Η Υποδιευθυντής/ντρια διαμένει μέσα στο Ευγηρείο και αποτελεί την κινητήριο δύναμή του. Είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των φιλοξενουμένων. Φροντίζει για την τροφοδοσία του ιδρύματος και επιβλέπει την κουζίνα. Εποπτεύει την επιμελημένη καθαριότητά του εσωτερικού χώρου και τον ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου. Αποτελεί με μία λέξη την ψυχή του Ευγηρείου.

Το έργο που επιτελεί το Διοικ. Προσωπικό στο χώρο του Ευγηρείου, έχει πρόθυμους συμπαραστάτες και βοηθούς ομάδα εθελοντριών κυριών, η οποία επισκέπτεται σε καθημερινή βάση το Ίδρυμα και βοηθά όπου υπάρχει ανάγκη. Κυρίως όμως καλύπτει την ανάγκη επικοινωνίας και ψυχαγωγίας των φιλοξενουμένων μας και όχι σπάνια βοηθά τους κατάκοιτους σε κάποιες ανάγκες τους.

Μια άλλη ομάδα εθελοντών έχει κάνει πράξη το σύνθημα «η χαρά να προσφέρεις». Αποτελείται από έναν Γυμναστή, έναν κουρέα και μία κομμώτρια. Αυτοί επισκέπτονται το Ευγηρείο σε τακτά χρονικά διαστήματα και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όποιο φιλοξενούμενο το επιθυμεί.

Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι αυτοί είναι πολλοί και η χαρά που τους προσφέρεται ακόμη μεγαλύτερη.

Ιατρικό - Νοσηλευτικό Προσωπικό

Εθελοντές

Την ιατρική περίθαλψη των τροφίμων της ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ καλύπτουν εθελοντικά και χωρίς καμιά αμοιβή δύο παθολόγοι ιατροί και ένας ουρολόγος. Επισκέπτονται το Ευγηρείο κάθε δύο ημέρες και έκτακτα όποτε χρειασθεί.

Μόνιμη είναι η προσπάθειά της Διοικήσεως να βρεθούν και άλλοι εθελοντές ιατροί διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε να καλύπτεται πλήρως και δωρεάν η ιατρική περίθαλψη των φιλοξενουμένων μας.

Στην υπηρεσία της Αγάπης των τροφίμων, με την επίβλεψη πάντα των ιατρών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δεκαεπτά εργαζόμενοι:

  • Η προϊσταμένη
  • Πέντε νοσηλεύτριες
  • Τρεις θεραπαινίδες
  • Μία φυσικοθεραπεύτρια
  • Μία Κοινωνική λειτουργός
  • Τρείς μάγειροι
  • Δύο καθαρίστριες
  • Ένας υπάλληλος γενικών καθηκόντων