Ο Ναός μας

Η προστάτις του Ευγηρείου μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την προστάτιδα όλου του κόσμου, την Παναγία μας, η οποία την περίοδο του 1940 προστάτευε τους στρατιώτες μας που πολεμούσαν στο μέτωπο, αλλά και παλαιότερα στα χρόνια της παλαιάς Διαθήκης σαν τη φωτοφόρο νεφέλη σκέπαζε τη μέρα και φώτιζε τη νύχτα τους Ισραηλίτες στην έρημο.

Έτσι και στις μέρες μας σκέπει και προστατεύει όλους τους πιστούς στο δρόμο για την τελείωση.

Κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές τελείται Θεία Λειτουργία για τις ανάγκες των τροφίμων και του προσωπικού του Ευγηρείου.

Το εκκλησάκι πανηγυρίζει με λαμπρότητα την 28η Οκτωβρίου και στη μνήμη του Αγ. Αποστόλου Σωσιπάτρου στις 29 Απριλίου (ιερό λείψανο του Αγίου φυλάσσεται στον Ι. Ναό).

Η Θεία Λειτουργία μεταδίδεται ηχητικά σε όλες τις πτέρυγες του Ευγηρείου, ώστε να την παρακολουθούν και όσοι εκ των φιλοξενουμένων μας είναι κατάκοιτοι.

Απολυτίκιον

Τῆς Σκέπης σου Παρθένε, ἀνυμνοῦμεν τάς χάριτας,

ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς ὑπὲρ ἔννοιαν,

καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς.

Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι·

Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου,

δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε.