Τα Παιδαγωγικά Συνέδρια της Χριστιανικής Εστίας Πατρών ……..

….

…..

2013

Σταυρική πορεία και ανάσταση του γένους

2014

Οι σύγχρονες θεσμικές κρίσεις υπό το φως της πολιτείας και των διδαχών του πατρο-Κοσμά Αιτωλού

2015

Αναζήτηση της ωραιότητας σε καιρούς βαρβαρότητας

2016

Σύγχρονες αθεϊστικές προκλήσεις

2017

Παιδιά στην ψηφιακή εποχή

2018

Η συμβολή της φυσικής οικογένειας στην ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών

2019

Ανθρώπινα δικαιώματα: Καπήλευση & Διασφάλιση

2020

Κοινωνία και Παιδεία: Φάση αποδόμησης;

2023

Αναζητώντας τη χαμένη παιδικότητα στα σημερινά παιδιά