You are here:

Σήμερα 27 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7.30΄μ.μ. στο γραφείο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη 57, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, Διαπιστωθείσης απαρτίας άρχισε η συζήτηση του μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τον Αναστάσιο Βλάχο.

Το Δ.Σ. όταν πληροφορήθηκε την εκδημία σεβαστού μας Αναστασίου Βλάχου, μετά από συζήτηση εξέδωσε το ακόλουθο Ψήφισμα:

 ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών , αμέσως μὀλις πληροφορήθηκε την εις Κύριον εκδημίαν του Αναστασίου Βλάχου επιλέκτου μέλους του Συλλόγου μας, μετά από πρόσκληση του προέδρου, συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. επεσήμαναν ότι ο αείμνηστος  Αναστάσιος Βλάχος δεν ήταν ένας τυχαίος  άνθρωπος, γιατί αντιμετώπισε τη ζωή όχι ως ανάπαυση και απόλαυση, αλλά ως ανάβαση και αγώνα. Όπου και αν βρέθηκε,  παρήγαγε σημαντικό έργο και κατέλειπε φήμη  συγκροτημένου ανθρώπου. Ο αοίδιμος  Αναστάσιος Βλάχος  υπήρξε  λαμπρός οικογενειάρχης και ευσυνείδητος αξιωματικός , αλλά και φωτεινό παράδειγμα  της εν Χριστώ  ζωής.

Πρώτα – πρώτα ενέπνεε τη βεβαιότητα ότι ανήκει εις τον Θεόν και όχι εις τον εαυτόν του. Σύνθημά του ήταν : «όλα για τη δόξα του Θεού». Γι  αυτό παραδιδόταν  με πίστη εις το θέλημα του Κυρίου και εργαζόταν με ζήλο εις τα έργα της ιεραποστολής. Ως μέλος μάλιστα του Διοικ. Συμβουλίου υπήρξε παράδειγμα όχι μόνο εργατικότητος, αλλά και συνεργασίας, διότι  θυσίαζε την  προσωπική του γνώμη διά το κοινό καλό.

Έπειτα, θεωρούσε τον εαυτόν του όχι μόνον τέκνον του Θεού , ἀλλά και τέκνον του πνευματικού του πατρός, του αειμνήστου π. Γαβριήλ , προς τον οποίον η υπακοή του υπήρξε υποδειγματική. Η πρόνοια του Θεού, έλεγε, εκδηλώνεται και μέσα από την καθοδήγηση του Γέροντά μας, η δε προκοπή της ψυχής εξαρτάται από την προκοπή εις την ταπείνωση.  

Τέλος, ο αοίδιμος Αναστάσιος Βλάχος ίδρωσε τόσο πολύ και δαπάνησε τόσο πολύ χρόνο και τόσο χρήμα διά το ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, όσο λίγοι άνθρωποι. Του οφείλεται βαθύτατη ευγνωμοσύνη για όσα ανεκτίμητα προσέφερε εις την ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ και τις Κατασκηνώσεις και για όσα επί  δεκαετίες δίδαξε με το ήθος του

 Στα δύσκολα χρόνια που ζούμε έχουμε ανάγκη από μορφές ευλογημένες και αξιομίμητες, όπως αυτή του αδελφού μας Αναστασίου Βλάχου, για τον οποίο είμαστε  βέβαιοι ότι ο Κύριος θα τον κατατάξει εν χώρα ζώντων και εν σκηναίς δικαίων.

Για όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο – μετά από εισήγηση του προέδρου – εξέδωσε  ο μ ό φ ω ν α το ακόλουθο  ψήφισμα:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία.
  2. Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό ποσό στο Κοινωνικό συσσίτιο ΑΡΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
  3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα σε τοπικές εφημερίδες.
  4. Αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος να επιδοθεί στους οικείους του.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η συνεδρίαση έληξε και το παρόν πρακτικό, αφού διαβάστηκε μεγαλόφωνα, υπογράφεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
Γ.  Καραγεωργόπουλος Χρήστος Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος Νίκας
Ο Ταμίας Τα μέλη
Αν. Κωστόπουλος Ηλίας Σκόνδρας
Παν. Στανίτσας
Αν. Αναγνωστόπουλος