You are here:

Τί πλέον θέλεις;

γαμος

Οἱ Νεόνυμφοι ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὸ Μυστήριο καὶ ἀπὸ τὸ ταξίδι τοῦ Γάμου τους γεμάτοι εὐλογία, εὐτυχία, χαρὰ καὶ ὄνειρα. Πολλὰ ὄνειρα γιὰ μία ὀνειρεμένη ζωή! Τώρα, στρώθηκαν ἑνωμένοι στὶς ἐργασίες, γιὰ τὴν τακτοποίηση τοῦ σπιτιοῦ τους. Τί ὄμορφο ποὺ ἔγινε! Στὸ τραπεζάκι τοῦ σαλονιοῦ ἕνα μεγάλο, κατάλευκο ἄλμπουμ, περιμένει ἄδειο τὶς φωτογραφίες τους, ποὺ δὲν εἶναι ἕτοιμες ἀκόμη. Γι’ αὐτὸ σήμερα θὰ ὀργανώσουν στὸ μικρότερο ἄλμπουμ, τὶς κάρτες μὲ τὶς εὐχὲς τῶν δώρων ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτοὺς καλεσμένους τους. Πώ, πώ, τί ἐγκάρδιες εὐχές! Τὶς διαβάζουν καὶ χαίρονται τὴν πολλὴ ἀγάπη καὶ τιμὴ τῶν συγγενῶν καὶ φίλων τους. Ἀνάμεσά τους, μία ἰδιαίτερη κάρτα τοὺς ἐντυπωσιάζει. Νὰ δοῦμε τί γράφει;

Ἀγαπητά μου παιδιά, Νικόλα καὶ Νίκη.

Στὴ μεγάλη χαρὰ τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου σας, θέλω νὰ σᾶς εὐχηθῶ μὲ τὴν καρδιά μου, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν πολύτιμη γραφίδα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου:

«Φησίν (λέγει) ὁ Χριστός:

Ἐγώ πατήρ, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος.

Ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφή, ἐγώ ἱμάτιον.

Ἐγώ ρίζα, ἐγώ θεμέλιος.

Πᾶν ὅπερ ἂν θέλης ἐγώ. Μηδενὸς ἐν χρεία καταστῆς.

Έγώ καὶ δουλεύσω. Ἦλθον γὰρ διακονῆσαι, οὐ διακονηθῆναι.

Έγώ φίλος καὶ μέλος καὶ κεφαλὴ καὶ ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ.

Πάντα ἐγώ. Μόνον οἰκείως ἔχε πρὸς ἐμέ.

Ἐγώ πένης διὰ σέ, ἀλήτης διὰ σέ, ἐπὶ σταυροῦ διὰ σέ, ἐπὶ τάφου διὰ σέ.

Ἄνω (στὸν οὐρανό), ὑπέρ σοῦ ἐντυγχάνω τῷ Πατρί.

Κάτω (στὴ γῆ), ὑπέρ σοῦ πρεσβευτὴς παραγέγονα παρὰ τοῦ Πατρός.

Πάντα μοι, σὺ  εἰ, καὶ ἀδελφὸς καὶ συγκληρονόμος καὶ φίλος καὶ μέλος.

Παιδί μου, τί πλέον θέλεις;» (Ἱερὸς Χρυσόστομος).

Ἀγαπητά μου παιδιά, Νικόλα καὶ Νίκη, προσθέτω τὸ ΑΜΗΝ!

Μὲ τὴν ἐν Κυρίω καὶ τὴν πατρική μου ἀγάπη στὴ χαρά σας. Μὲ τὴν εὐχή μου.

Ὁ Πνευματικός σας.

Τί σοφὴ ποὺ ἦταν ἡ κάρτα μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ σεβαστοῦ Πνευματικοῦ τους Πατέρα! Τὴν διαβάζουν, τὴν ξαναδιαβάζουν, τὴν χαίρονται, δὲν τὴν χορταίνουν! Μὲ τὴν εὐχὴ καὶ προσευχή σας, Πάτερ μας, ψέλλισαν καὶ ἕσφιξαν τὰ χέρια τους ἀγαπημένοι καὶ ἀσφαλισμένοι στὴν προστασία Του. Τί πλέον θέλουν; Κέντρο στὴν ψυχή, στὴν οἰκογένεια, στὴν ζωὴ τους ὅλη, ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ! Νὰ ζήσουν εὐλογημένοι στὴν χάρη Του.

Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἐπισκέφτηκαν τὸν Πνευματικό τους. Ἤθελαν νὰ τοῦ ποῦν ὅλα τὰ νέα ἀπὸ τὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου τους, νὰ τοῦ δείξουν μία πρώτη τους φωτογραφία, νὰ τοῦ δώσουν τὴ μπομπονιέρα του, καὶ νὰ ἐκφράσουν τὴν εὐγνωμοσύνη τους γιὰ τὶς προσευχές του! Μάλιστα τοῦ τόνισαν πόσο ξεχωριστὴ ἦταν ἡ εὐχετήρια κάρτα του…!

Ἐκεῖνος ἔλαμπε ἀπὸ χαρὰ βλέποντάς τους τόσο εὐτυχισμένους… Ὕστερα τούς κοίταξε μὲ στοργὴ καὶ τοὺς εἶπε συγκινημένος:

«Παιδιά μου, νὰ ζήσετε εὐλογημένα στὴ χάρη καὶ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ βρίσκονται ἐκεῖ. Ὅλα τὰ ἀγαθὰ προέρχονται ἀπὸ ἐκεῖ. «Πάσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν, καταβαῖνον…». Εἶναι τιμή σας νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ συνδετικός σας κρίκος, ὁ Ἔνοικος στὶς καρδιές σας καὶ ὁ Οἰκοδεσπότης στὴν οἰκογένειά σας. Νὰ εἶναι ὁ Χριστὸς ὁ ὁδηγός, ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ πληρότητα, ἡ εὐτυχία στὴ νέα σας ζωή. «Τί πλέον θέλεις» ἀπὸ τὴν παρουσία Του καὶ τὸν πλοῦτο τῶν ἀγαθῶν Του;

Παιδιά μου, ἐσεῖς γνωρίζετε ἀπὸ τὶς πολύτεκνες, πατρικές σας οἰκογένειες: Ἡ οἰκογένεια, ὡς «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία», εἶναι μεγάλη χαρὰ ἀλλὰ καὶ ἀγάπη βαθιὰ καὶ κόπος πολὺς καὶ θυσίες. Ἔχει καὶ σταυροὺς καὶ προβλήματα. Θὰ εἶναι σίγουρη ἡ ἐπιτυχία σας, ὅταν ζεῖτε ἀγωνιζόμενοι: α) Μὲ φόβο Θεοῦ! β) Μὲ σεβασμὸ μεταξύ σας. Μ’ αὐτὲς τὶς δύο ἀξίες θὰ ἀντιμετωπίσετε μὲ πνεῦμα Θεοῦ τὸν νέο σας κοινὸ ἀγώνα μέσα στην ἀσφάλεια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Κύριός μας θὰ εἶναι μαζί σας καὶ θὰ σᾶς θυμίζει: «Ὅλα σᾶς τὰ ἔδωσα. Τί πλέον θέλετε; Καὶ θὰ παρακολουθεῖ μὲ τὴ θεϊκή Του Πρόνοια τὴ ζωή σας, πάντα δίπλα σας! Εὐλογημένη νὰ εἶναι ἡ ζωή σας, ὅπως τὴν ὀνειρευτήκατε, ὅπως τὴ θέλει ὁ Θεός, καὶ νὰ τὴν χαρεῖτε μὲ πολλὲς εὐλογίες καὶ ἀγαθά, μέχρι τὰ βαθιά σας γεράματα.

Νὰ ζήσετε μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ δική μου καὶ κυρίως τῶν ἐκλεκτῶν γονιῶν σας.»

Ἔφυγαν ἀπὸ τὸ Ἐξομολογητήριο πετώντας…! «Τί πλέον θέλουν;» Δόξα τῷ Θεῶ!!!

Σᾶς εὐχαριστοῦμε,

«Κ.Π.»