Οι συγκεντρώσεις μας

Δημοτικό:
Σάββατο 4-5 (Νήπια, Α & Β Δημοτ.)

Σάββατο 4-5 (Γ & Στ Δημοτ.)

Σάββατο 5-6 (Δ & Ε Δημοτ.)

Κυριακή 11.15 – 12.15 (όλο το Δημοτικό)

Γυμνάσιο:

Σάββατο 5-6

Λύκειο:

Σάββατο 6.15-7.15

Γυμνάσιο & Λύκειο:

Κυριακή 5-6

Δημοτικό

Σάββατο 4-5 (Νήπια, Α & Β Δημοτ.)

Σάββατο 4-5 (Β, Γ,Δ, Ε, Στ Δημοτ.)

Γυμνάσιο

Σάββατο 5.30-6.30

Λύκειο

Σάββατο 5.30-6.30

Τρίτη: 8.30-9.30 μ.μ.

Τετάρτη: 7.30-8.30 μ.μ.

Σάββατο: 7-8 μ.μ.

Κύκλος Μελέτης Αγ. Γραφής για νέους:

Δευτέρα: 9.30-10.30 μ.μ.

Τετάρτη: 8-9 μ.μ.

Δευτέρα: 9.30 – 10.30 μ.μ.

Τρίτη: 7.00 – 8.00 μ.μ.

Τετάρτη: 6.00 – 7.00 μ.μ., 8.00 – 9.00 μ.μ.

Πέμπτη: 5.30 – 6.30 μ.μ.

Δευτέρα: 7.00-8.00 μ.μ., 7.30 – 8.30 μ.μ., 8.15 – 9.15 μ.μ.

Τρίτη: 4.30 – 5.30 μ.μ.
6.00 – 7.00 μ.μ.
6.15 – 7.15 μ.μ.

Τετάρτη: 6.00 – 7.00 μ.μ.
6.00 – 7.00 μ.μ
7.30 – 8.30 μ.μ.

Πέμπτη: 11.00 – 12.00 π.μ.
5.30 – 6.30 μ.μ.
6.15 – 7.15 μ.μ.

Σάββατο: 7.00 – 8.00 μ.μ.