ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
Αγ. Σκέπης 3, 263 31 ΠΑΤΡΑ

Το ιδρυμα μας

Η Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ”, αποτελεί μέρος των δομών που διαθέτει η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, η οποία είναι ένα Θρησκευτικό Σωματείο Ιδιωτικού Δικαίου ΜΗ κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Ιδρύθηκε την 1/12/2008 και έλαβε άδεια λειτουργίας με τις υπ. αριθμ. 8017/37/24-5- 2011 και 15244/337/5-12-2011 αποφάσεις της Περιφ. Δυτ. Ελλάδος και ειδική Πιστοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας με το ΦΕΚ 836/19-3-2012.

Η Μ.Φ.Η. «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ» διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και διοικείται από τριμελή Εποπτεία.

Ο σκοπος του

Σκοπός του Ευγηρείου είναι η προσφορά αγάπης σε ηλικιωμένα άτομα, αμφοτέρων των φύλων, πρωτίστως όμως σε άτομα που εργάσθηκαν ή με οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν σε έργα ιεραποστολικής και κοινωνικής προσφοράς.

Προσφέρει:
  • Υγιεινή διαμονή σε δίκλινα δωμάτια, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε κατηγορίας περιθαλπομένων, καθώς και ασφαλή και άνετη διαβίωση.
  • Συνεχή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων του Ευγηρείου.
  • Τακτική ιατρική παρακολούθηση, καθώς και έγκαιρη και κατάλληλη για κάθε περιθαλπόμενο ιατροφαρμακευτική βοήθεια και πρόσκαιρη νοσηλεία.
  • Νοσηλεία η οποία περιορίζεται στην έγκαιρη διάγνωση της ασθενείας και τη μέριμνα για την έγκαιρη εισαγωγή στο ενδεδειγμένο νοσηλευτήριο.
  • Απασχόληση, ψυχαγωγία, ψυχολογική βοήθεια, ανάλογα με την ηλικία, τη σωματική και πνευματική κατάσταση και ανάγκη του περιθαλπομένου.
  • Δυνατότητα άσκησης των λατρευτικών τους αναγκών και συμμετοχή, εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους, σε πνευματικές, πολιτιστικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
  • Τον οφειλόμενο στην ανθρώπινη αξία σεβασμό και ενδιαφέρον, ανεξαρτήτως της σωματικής ή πνευματικής καταστάσεως του περιθαλπομένου.