ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων «Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
Αγ. Σκέπης 3, 263 31 ΠΑΤΡΑ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 271.725 & 2610 222.083
Fax: 2610 625.846
Email: mfhagiaskepi@gmail.com